Midler til økt F&U i bedriften din nå

Norsk forskningsråd og Innovasjon Norge (og EU!) har fått økte bevilninger og forbedrete betingelser for å støtte bedrifter, spesielt SMBs, gjennom den vanskelige situasjonen relatert til COVID-19.

Jeg er oppdatert på Innovasjon Norges programmer og NFR’s nye regler for Innovasjons prosjekter for næringslivet (IPN) og hjelper gjerne til med evaluering av muligheter og eventuelt skriving av søknad.2019-08-22 19.54.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s